Logo Igualada Som-hi

El nou impuls per Igualada

Programa Electoral Igualada Som-hi 2023

Habitatge

 1. Promourem la rehabilitació dels pisos buits i tancats que té Igualada tot donant facilitats perquè els propietaris els posin al mercat.
 2. Impulsarem la construcció d’habitatge públic amb la reactivació de la Promotora Igualadina Municipal d’Habitatge (PIMHA) per poder disposar de vivenda de lloguer assequible per joves, famílies i gent gran. A més, li donarem una visió de Conca a través de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena per fer polítiques d’habitatge públic conjuntes.
 3. Adquirirem esquelets de vivendes a mig fer i els completarem amb pisos de lloguer assequible per joves, famílies i gent gran.
 4. Convocarem ajudes per al lloguer amb especial atenció als col·lectius en dificultats d’accés a l’habitatge.
 5. Reimpulsarem l’Oficina Local d’Habitatge (OLH) com a l’organisme municipal per donar resposta a les necessitats de la ciutadania pel que fa a tràmits i serveis relacionats amb l´habitatge.
 6. Dotarem el nou POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) de polítiques per defensar l’habitatge social.
 7. Garantirem el dret a l’habitatge en cas d’emergència habitacional amb programes municipals i supramunicipals que assegurin el reallotjament públic, mantenint actualitzat un mapa de recursos municipals i supramunicipals d’habitatge per facilitar el treball transversal amb les xarxes d’inclusióper (gent gran, víctimes de violència masclista, infància, extutelats, persones sense llar, persones amb dificultats econòmiques sobrevingudes o persones sense domicili fix (passavolants).
 8. Impulsarem una ordenança reguladora del programa d’inspecció d’habitatges desocupats i del procediment sancionador, tot tenint en compte el Protocol d’Intervenció Municipal en la Desocupació Permanent d’Habitatges de la Diputació de Barcelona.
 9. Fomentarem la rehabilitació dels habitatges amb necessitats de millora en habitabilitat, accessibilitat, confort i eficiència energètica, prioritzant el suport públic per aquelles situacions personals de greu carència.
 10. Convertirem edificis abandonats i que són propietat de l’administració pública com per exemple l’antic Correus o l’antiga CCOO al passeig Verdaguer en finques amb habitatge públic i altres serveis que donin activitat al seu entorn.
 11. Impulsarem un nou espai residencial per la gent gran al barri del Poble Sec.
 12. Crearem una borsa de pisos de tipologia home sharing per tal de ser compartits entre gent gran o persones soles amb estudiants i joves.
 13. Promourem espais residencials intergeneracionals en forma d’habitatge públic amb espais comuns.
 14. Donarem suport a les noves fórmules d’habitatge com la masoveria urbana i les cooperatives d’habitatge.

Economia i Comerç

 1. Farem una aposta clara i ferma per l’economia i la creació de llocs de treball als sectors de la indústria, l’economia verda i l’atenció a les persones. Aquesta qüestió tornarà a ser una prioritat per l’Ajuntament d’Igualada.
 2. Impulsarem plans d’ocupació dirigits als col·lectius amb més dificultats de trobar una feina: joves, dones i majors de 45 anys.
 3. Crearem una finestreta única per agilitzar els tràmits que depenen de l’Ajuntament davant l’obertura de qualsevol negoci, o qualsevol canvi o tràmit en un que estigui en marxa, amb un sol interlocutor que coordini tots els departaments implicats.
 4. El petit comerç serà la nostra prioritat. No volem un govern que malmeti més el petit comerç ni faci vestits a mida de les grans superfícies. Crearem polítiques de suport al comerç local amb la participació dels comerciants on es defineixin actuacions urbanístiques i lúdiques per incentivar les compres.
 5. Impulsarem un Pla de Locals Buits per crear una borsa de locals i incentivar la seva ocupació amb ajudes de l’Ajuntament tot posant la prioritat en les zones de vianants i comercials actuals.
 6. Farem un nou Mercat de la Masuca que sigui el gran espai dels productes km 0. Rehabilitarem i reformarem també el seu entorn amb una gran plaça i aparcament.
 7. Garantirem la presència de caixers automàtics a tots els barris de la ciutat cedint espais al Centre Cívic de Fàtima, el Centre de Dia Montserrat, el Centre Cívic Nord i el Mercat Municipal de la Masuca on poder instal·lar un caixer i fer front a la desaparició d’oficines bancàries.
 8. Potenciarem que el petit comerç faci el pas cap a l’e-commerce donant facilitats per implementar la tecnologia al seu dia a dia.
 9. Fomentarem el lloguer accessible per als locals comercials per a la instal·lació de comerç de proximitat.
 10. Crearem la Targeta Jove de Compra Local per promoure les compres al comerç local dels joves de la ciutat.
 11. Desenvoluparem un aparcament per a caravanes i autocaravanes al Rec o a les Comes amb tots els serveis necessaris per oferir facilitats al turisme i els visitants.
 12. Implantarem mecanismes perquè el Rec.0 tingui un retorn a la ciutat i promourem que no afecti els períodes de més activitat als comerços previs a la campanya de Nadal i estiu.
 13. Farem que els comerços que millor reciclin tinguin una bonificació de la taxa de residus i donarem unes cortines especials de protecció pels dies del correfoc i fixarem un circuït únic.
 14. Incentivarem els espais de coworking pensat per a professionals que gaudeixen del teletreball o de startups locals.
 15. Promourem una reducció de l’IBI amb noves bonificacions amb noves mesures de l’estil de les que ja hem fet aquest mandat per la instal·lació de plaques fotovoltaiques o posar un pis a lloguer a la borsa de l’Ajuntament.

Seguretat i Civisme

 1. Recuperarem la figura del sereno d’acord amb les associacions de veïns a partir de la detecció conjunta de les necessitats. Serà el Servei d’Observació Nocturna (SON) per evitar ocupacions, robatoris o donar seguretat a les persones que surten o tornen a casa o que van a treballar a les nits.
 2. Crearem la Unitat d’Intervenció Especial de la Policial Local. Es tracta d’un cos diferenciat de la Policia Local, tan en el vestuari com en el vehicle utilitzat, i amb el suport d’una unitat canina per la detecció d’estupefaents i suport en cas de situacions complicades. La Unitat especial estaria destinada als problemes que es generen les nits del cap de setmana com baralles o actes vandàlics.
 3. Augmentarem les patrulles a peu als barris de la ciutat i, especialment, a les zones comercials.
 4. Redactarem el Pla Local de Seguretat d’Igualada, ja que la ciutat no en té, malgrat l’Ajuntament el va prometre a l’any 2012.
 5. Treballarem per fer d’Igualada una ciutat segura des de la coeducació, polítiques socials que millorin les condicions de vida de la població o plans de prevenció de les addiccions, entre d’altres.
 6. Farem campanyes de sensibilització per garantir el descans dels veïns i veïnes d’acord amb els locals d’oci nocturn de la ciutat.
 7. Impulsarem una aplicació d’alertes en temps real dirigida als comerços i a la població en general amb geolocalització i connectada a la Policia Local per qualsevol incident o emergència.
 8. Impulsarem un estudi per detectar quins passos de vianants necessiten millorar perquè siguin segurs amb actuacions com per exemple regulació semafòrica, millor il·luminació o fer-los elevats. La seguretat viària serà una prioritat.
 9. Dissenyarem polítiques de seguretat per garantir que cap dona tingui por d’anar sola pel carrer i impulsarem un urbanisme que eviti racons foscos, ja sigui amb il·luminació, el control de la vegetació o la instal·lació de mobiliari urbà.
 10. Estudiarem els diferents casos d’ocupació a la ciutat i donarem sortida a les diferents situacions. Perseguirem les màfies i donarem resposta a les persones socialment excloses.
 11. Impulsarem mesures de millora del civisme en la tinència d’animals: utilitzarem l’ADN dels excrements dels gossos per sancionar conductes incíviques i establirem la obligatorietat de la neteja de l’orina amb aigua i vinagre.
 12. Revisarem l’ordenança de tinença d’animals adaptant-la a la nova Llei de Benestar Animal, fomentant la tinença responsable d’animals i l’educació amable amb programes específics.
 13. Crearem un canal de Whatsapp de l’Ajuntament perquè la ciutadania pugui informar d’incidències a la via pública i arreglar-les de manera immediata.

Polítiques Socials

 1. Implantarem la tarifació social perquè el sistema de pagament de les taxes dels serveis públics municipals sigui en funció del nivell de renda.
 2. Desenvoluparem un model d’atenció comunitària centrada en la persona, que s’adapti millor a les característiques i necessitats de les persones i fomenti la seva participació i autonomia personal.
 3. Compactarem la diversitat d’ajudes i prestacions existents en l’àmbit de la intervenció social per avançar cap a una intervenció integral de la persona.
 4. Reforçarem l’atenció dels serveis socials a les famílies en situació de pobresa, tant amb ajuts finalistes (complement de beques menjador o activitats de lleure educatiu) com amb suports i acompanyament per la seva tasca parental.
 5. Millorarem els serveis municipals de promoció de l’autonomia personal i de suport a la vida quotidiana de la gent gran i les persones amb diversitat funcional tot garantint el dret a viure i envellir dignament a casa, a viure autònomament i prioritzant el desenvolupament de la figura de l’assistent personal.
 6. Posarem en marxa i reforçarem els programes de formació i capacitació digital per a la ciutadania amb especial atenció als col·lectius amb risc d’exclusió social.
 7. Promourem espais de connexió i ús tecnològic que ofereixin eines i recursos tecnològics de manera gratuïta als equipaments municipals.
 8. Crearem un punt d’assessorament energètic obert a tota la ciutadania consistent en disposar d’un agent energètic ubicat a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) per tal de poder resoldre dubtes i orientar en els ajustaments de les tarifes per reduir el cost de les factures.
 9. Impulsarem el Programa de Prevenció de la Solitud No Desitjada: ampliarem el projecte Radars tot sumant l’acompanyament telefònic al presencial en aquells casos que es consideri adient i promourem espais urbans intergeneracional per a la relació, el respecte i l’intercanvi de coneixements.
 10. Reforçarem el suport a les entitats solidàries dels diferents projectes de cooperació.
 11. Introduirem mesures de Responsabilitat Social en les clàusules per a la contractació d’empreses que treballin per a l’Ajuntament i els seus ens.

Urbanisme i Barris

 1. Farem els estudis i els processos participatius per disposar d’un nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), ja que l’actual data de l’any 1986.
 2. Impulsarem el pla Barris de Primera tot promovent la creació de tres petites rambles als barris de Set Camins, Montserrat i Fàtima per generar nous espais de convivència, passeig i de dinamització de l’activitat comercial al carrer Masquefa, el carrer Pau Muntadas i l’avinguda de la Verge de la Pietat. Volem que cada barri tingui el seu propi centre.
 3. Impulsarem la transformació del barri del Rec. Volem que sigui el primer barri 100% verd del país amb plaques fotovoltaiques, mobilitat elèctrica, bicis, vianants, vegetació biosostenible, materials no contaminants per a rehabilitar les finques i amb mixtura d’usos perquè hi hagi habitatge, comerç, equipaments, creació de llocs de treball i preservar l’actual indústria del curtit de la pell.
 4. Promourem la creació de sales d’estudis pels joves i espais d’estada per gent gran als barris que no en tenen i que queden lluny del centre, com el barri de Set Camins o les Comes. També ubicarem una sala d’estudis als baixos de l’Hotel Ciutat d’Igualada quan el convertim en residència d’estudiants.
 5. Reformarem el passeig de Verdaguer amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat, seguretat i comoditat dels espais per als vianants i vehicles. Ho farem preservant la seva personalitat.
 6. Reurbanitzarem la rambla de Sant Isidre per adaptar-la, definitivament, al pas dels vianants.
 7. Finalitzarem el parc de Valldaura al solar paral·lel a la Residència Pare Vilaseca i el Viu B2 fins al Torrent de l’Espelt. Tindrà un amfiteatre per a fer-hi activitats obertes a tothom i un llarg tobogan.
 8. Reformarem la plaça de Montserrat de forma integral perquè sigui un gran parc verd.
 9. Posarem al dia el Parc de l’Estació Vella perquè torni a ser un parc d’estada i de passeig amb més llum i un entorn cuidat.
 10. Un cop soterrada l’estació del tren, crearem un gran parc que connecti el barri de Montserrat i el del Sant Crist a l’espai que actualment ocupa l’estació i les vies.
 11. Crearem un espai de barbacoes i pícnic a l’antic camp de futbol del barri de Montserrat i al parc de Valldaura del barri de Fàtima.
 12. Urbanitzarem els carrers de terra que queden al barri del Molí Nou com el carrer Torrent de l’Espelt i el carrer de Neptú.
 13. Connectarem els dos passeig de les Comes perquè siguin un de sol unit i llarg: el de l’avinguda d’Europa i de l’avinguda dels Països Catalans amb el que transcorre fins a l’avinguda d’Andorra
 14. Plantejarem la reforma de carrers com la Soledat i la Rambla Nova per fer front a la seva degradació.
 15. Ampliarem les voreres dels carrers del barri de la Indústria com el carrer Cervantes, el de la Indústria o el Sebastià Artés.
 16. Establirem un Pla de Reactivació del Barri de Sant Agustí.
 17. Crearem una gran plaça davant el Museu de la Pell tot eliminant la tanca actual. Farem néixer una gran plaça que vagi del Somiatruites a l’Adoberia Bella amb espais infantils, per gossos i per la gent.
 18. Augmentarem la vegetació de la plaça de Cal Font perquè sigui un refugi climàtic.
 19. Millorarem la plaça dels Blanquers perquè sigui un espai de barri i on fer comunitat.
 20. Urbanitzarem les places del Pilar i Sant Miquel perquè siguin places d’estada amb vegetació i un entorn agradable.
 21. Augmentarem la vegetació del passeig de les Cabres i la plaça de la Creu, a més de millorar el seu paviment.
 22. Convertirem en plataforma única el carrer de la Salut perquè sigui un eix que comuniqui les escales mecàniques de manera segura a peu amb l’Escola i Parc del Garcia Fossas.
 23. Crearem una rotonda al Mirasol, on conflueixen les avingudes Montserrat, Caresmar, Pau Casals i Vilanova i els carrer de Badalona.
 24. Seguirem avançant en el Pla d’Accessibilitat municipal amb un compromís d’inversions i calendari d’execució tots els carrers de la ciutat. També garantirem l’accessibilitat de tothom als serveis, espais i edificis de la ciutat. I farem que els equipaments públics com l’Ajuntament siguin accessibles per els persones amb mobilitat reduïda.
 25. Instal·larem un elevador per les persones amb mobilitat reduïda al carrer de Santiago Rossinyol, paral·lel al carrer de Sant Magí i les escales mecàniques, per garantir un accés ràpid al centre d’Igualada.
 26. Il·luminarem l’Ermita de Sant Jaume Sesoliveres i el seu entorn per augmentar la seva seguretat i dignitat i evitar problemes d’incivisme i ordre públic.
 27. Garantirem el compliment de la legislació d’accessibilitat en el moment de concedir llicències per a l’obertura de nous locals i aplicarem el règim sancionador existent.
 28. Desenvoluparem un programa per fomentar l’accessibilitat del petit comerç.
 29. Impulsarem un Parc d’Esbarjo per Gossos i revisarem la política municipal en relació als espais de lleure tenint en compte les necessitats dels animals en relació al passeig i l’exercici.
 30. Reobrirem els quioscos dels parcs de l’Estació, del Garcia Fossas i de les Comes amb un projecte social per generar activitat de restauració i serveis municipals i donar feina a persones en situació vulnerable. Farem que no només siguin espais de venda de beguda i menjar, sinó que també tinguin Wi-fi i espais de recàrrega del telèfon mòbil, promocionin el comerç del barri i ofereixin activitats de conscienciació verda relacionades amb el reciclatge o les bicicletes.
 31. Millorarem el manteniment dels cementiris: ampliarem i millorarem el Cementiri Nou tot seguint el projecte original dels arquitectes Enric Miralles i Carme Pinós i dignificarem els espais dels no creients i de beneficència al Cementiri Vell.
 32. Actuarem per omplir de vida grans edificis tancats i, en alguns casos, en procés de degradació, com l’antic Correus, l’antiga CCOO, Carlomagno, la Cotonera, Cal Carner o el Casal Interparroquial del Passeig.
 33. Crearem un Pla de Gestió de Solars buits perquè siguin espais d’ús públic mentre no s’hi construeix.
 34. Promourem ajudes adreçades a comunitats de veïns i veïnes que serveixin per a instal·lar ascensors, així com ajuts a ciutadans en particular o famílies per arranjaments a la llar.
 35. Impulsarem un major treball conjunt dels municipis de la Conca d’Òdena amb l’objectiu d’obrir el debat sobre la conversió en municipi únic per tal de ser la ciutat més important al centre de Catalunya entre Barcelona i Lleida.

Mobilitat

 1. Instal·larem rampes mecàniques al carrer Lleida i l’Avinguda Balmes per facilitar la mobilitat a peu entre el nord i el sud d’Igualada.
 2. Lluitarem pel Tren Gran fins a Barcelona tot creant la línia Cervera - Igualada - Martorell inclosa al projecte de l’Eix Transversal Ferroviari aprovat i al Pla de Viatgers de Catalunya. D’aquesta manera, garantirem arribar en tren a Barcelona en 40 minuts i estar connectats, també, amb Lleida.
 3. Reclamarem la millora urgent del servei de la Hispano Igualadina perquè cap passatger es quedi a la parada per manca de capacitat dels autobusos.
 4. Crearem una xarxa de carrils bici i de patinets segregats i segurs que connecti els barris i els equipaments cívics, educatius, esportius i culturals d’Igualada.
 5. Consolidarem els eixos de vianants nord-sud i oest-est amb itineraris còmodes, segurs i accessibles entre el Passeig Verdaguer i l’Avinguda de Barcelona i entre l’Escorxador i el Mercat de la Masuca amb actuacions com l’ampliació del carrer Òdena entre el Passeig i la plaça Anselm Clavé, la pacificació del carrer d’Òdena del passeig Verdaguer a la Rambla, la pacificació del carrer Milà i Fontanals fins al carrer de l’Aurora i la pacificació del carrer de la Virtut fins al Mercat.
 6. Millorarem les connexions amb els municipis de la Conca d’Òdena. Cal una reordenació dels accessos viaris per fer-los més segurs per als vianants i per a les bicicletes, en convivència amb els vehicles. Crearem una gran passarel·la sobre el riu Anoia per unir el Rec i Montbui i allargarem el passeig Verdaguer fins a Vilanova del Camí, un cop la via del tren estigui soterrada.
 7. Instal·larem marquesines a totes les parades d’autobús d’Igualada.
 8. Millorarem la seguretat viària dels vianants i els vehicles, optimitzant les fases semafòriques perquè siguin accessibles per a tothom i reformant les voreres a les cruïlles per millorar la visibilitat.
 9. Garantirem un servei de taxi de nit, d’acord amb el sector del taxi, l’Hospital i els usuaris i usuàries.
 10. Regularem la circulació dels nous mitjans de transport com els patinets elèctrics i els vehicles de mobilitat personal per tal de garantir la convivència amb la resta de mitjans de transport i els vianants i perseguirem les infraccions.
 11. Vetllarem per vigilar el trànsit de les zones de vianants del centre de la ciutat i que no es converteixin en pàrquings tot controlant l’entrada i sortida de vehicles i que el temps d’estada sigui el correcte.
 12. Estudiarem la gestió de les zones de càrrega i descàrrega per optimitzar-hi els temps d’estada. Proposem desenvolupar mesures logístiques urbanes per a la distribució a l’última milla amb vehicles més petits i més sostenibles. Tindrem en compte la possibilitat de desenvolupar una aplicació que permeti, mancomunadament, gestionar els temps d’estada a les zones de càrrega i descàrrega.

Transició Ecològica

 1. Impulsarem el Pla Municipal d’Adaptació al Canvi Climàtic que plantegi i implementi mesures concretes com la creació d’una xarxa de refugis climàtics urbans, la creació d’illes climàtiques amb arbredes, fonts amb aigua potable per a les persones i zones amb més superfície natural i garantirem l’aprofitament de l’aigua freàtica per regar els espais verds i omplir les piscines municipals.
 2. Crearem el Pla de Calor amb les següents accions: quan es decreti que hi ha onada de calor, oferir accés gratuït a les piscines municipals per les persones majors de 65 anys, les dones embarassades, les persones amb discapacitat i els infants menors de 16 anys; obrir “refugis climàtics” als 5 centres cívics d’Igualada amb sales de lectura o d’estada amb aire condicionat a l’Espai Cívic Centre, Casal del Passeig, Centre Cívic de Fàtima, Casal Cívic Montserrat i Centre Cívic Nord; instal·lar punts d’hidratació als diferents barris que complementin les fonts públiques de la ciutat; prioritzar la programació de jocs i tallers relacionats amb l’aigua a tots els casals d’estiu; i establir una guia d’assessorament energètic amb recomanacions de com mantenir un habitatge el màxim de fresc possible.
 3. Instal·larem plaques fotovoltaiques a les pèrgoles dels parcs de la ciutat com el parc del Gracia Fossas o el Parc del Xipreret i a tots els equipaments i espais públics que puguem per generar energia verda.
 4. Reforçarem els serveis de neteja de la ciutat perquè siguin efectius i eficients per poder gaudir d’una Igualada neta.
 5. Posarem Igualada al dia en reciclatge des de mesures que assegurin el compliment dels estàndards europeus de reciclatge. Fomentarem, a més, el reciclatge en sectors clau com l’hostaleria i la indústria i augmentarem l’ús de les deixalleries mòbils.
 6. Instal·larem marquesines amb mini deixalleries on poder llençar l’oli, piles o altres objectes difícils de reciclar en alguns punts de la ciutat.
 7. Fomentarem l’ús d’energies renovables, l’estalvi energètic, la compra agrupada dels subministraments a cooperatives i iniciatives que fomentin les energies renovables. Impulsarem un pla integral d’eficiència de tots els equipaments i infraestructures municipals.
 8. Impulsarem un Pla de Recuperació del riu Anoia compartit i liderat conjuntament amb la resta de municipis de la Conca d’Òdena i l’Agència Catalana de l’Aigua amb accions que garanteixin un riu net i viu. I que sigui un espai natural, ecològic i amb biodiversitat.
 9. Instal·larem de punts de recàrrega de vehicles elèctrics en diferents punts de la ciutat per impulsar la transició energètica del parc de vehicles.
 10. Impulsarem projectes d’autogeneració d’energia als edificis públics i donarem suport a particulars i empreses perquè puguin tenir instal·lacions d’autogeneració d’energia, comprometent-nos a treballar amb cooperatives energètiques.
 11. Impulsarem estudis sobre la qualitat de l’aire, amb especial preocupació per la situació del barri de Montserrat pel que fa a les indústries contaminants que l’envolten.
 12. Promourem el canvi cap una tecnologia lluminària més eficient i amb menys contaminació lumínica.
 13. Convocarem ajudes per les empreses que tinguin projectes de reaprofitament de l’aigua que gasten.
 14. Promourem la municipalització del servei de l’aigua amb un estudi previ per saber la millor fórmula de gestió i una posterior posada en marxa del pla d’acció.
 15. Fomentarem les campanyes d’educació ambiental per a tota la població.
 16. Promourem l’existència d’habitatges sostenibles a Igualada mitjançant energies renovables i optimitzant els espais comuns.

Feminisme i Igualtat

 1. Posarem els recursos necessaris per contribuir a l’objectiu d’erradicar la violència masclista, a través de programes per a la prevenció i educació, comptant amb les entitats de dones i actuant, sobretot, en la població adolescent.
 2. Desenvoluparem l’urbanisme en perspectiva feminista. Incorporarem, des de l’inici de totes les transformacions urbanes, els criteris de gènere de forma permanent i integral en el disseny urbanístic i d’espais comuns del municipi.
 3. Potenciarem el Servei de Cangur Municipal per afavorir la conciliació familiar de les dones.
 4. Crearem una borsa municipal de personal de cures, neteja i classes de repàs, majoritàriament exercit per dones, per regular i dignificar aquestes activitats,
 5. Farem ús del llenguatge no sexista en tots els àmbits administratius, fomentant-ne l’ús a tota la comunitat i teixit social del municipi.
 6. Promourem la feminització del nomenclàtor d’Igualada amb més carrers i equipaments públics que portin el nom de dones, ja que hi ha una desigualtat evident en aquests moments.
 7. Crearem un Pla Local LGTBI+ a través d’un procés participatiu i obert per desplegar la llei contra la LGTBIfòbia i per la visualització de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals.
 8. Col·laborarem amb la resta de municipis de la comarca en l’impuls del Centre LGBTI+, per tal de comptar amb un espai públic a la ciutat o territori on assegurar serveis d’acompanyament, informació i assessorament sobre el fet LGBTI+, així com un centre de recursos permanent amb diversos espais disponibles a disposició de les entitats i del conjunt de la ciutadania. Alhora el Centre serà també un espai de socialització, visualització i normalització.
 9. Desenvoluparem les mesures de la Xarxa de Ciutats Lliures de Tracta de la qual Igualada és part, dissenyant campanyes de sensibilització sobre la prostitució i l’explotació sexual de les dones, promovent serveis socials per a dones que vulguin abandonar la prostitució i assegurant la penalització de prostituïdors i proxenetes.
 10. Combatrem la soledat en què es troben moltes dones grans, a través de programes d’acompanyament i voluntariat, d’activitats i d’incentivar la participació social.

Infància i Joventut

 1. Crearem un Espai d’Oci per a Joves al costat del Parc Central amb bolera, sala de jocs, sales d’assaig pels grups de música jove, espai de festes de tarda pels menors d’edat i altres equipaments per fer que els joves s’ho passin bé a Igualada.
 2. Convertirem l’Hotel Ciutat d’Igualada en una residència per a estudiants universitaris o de formació professional amb serveis públics com gimnàs i sala d’estudis per al barri.
 3. Crearem el Saló Jove d’Igualada dirigit als joves de 12 a 18 anys durant el Nadal perquè complementi el Saló de la Infància tot oferint activitats com tallers de DJ, de programació de videojocs o una bolera, entre altres.
 4. Ampliarem els horaris de la Biblioteca Central perquè en època d’exàmens s’hi pugui estudiar, a més de promoure sales d’estudi a tots els barris.
 5. Convertirem els baixos de l’antic edifici de Correus en una Ludoteca municipal per facilitar la conciliació familiar i laboral.
 6. Impulsarem el Pla del Joc com a l’instrument per al disseny i rehabilitació dels parcs i places de tots els barris per fer-les més jugables i accessibles i evitar la seva degradació.
 7. Recuperarem la iniciativa Patis Oberts perquè els patis de les escoles d’Igualada i les pistes esportives que tenen puguin ser espais d’esbarjo familiar els caps de setmana.

Cultura

 1. Convertirem l’espai de l’Escorxador en la Fàbrica de les Arts com a l’equipament cultural polivalent de la ciutat i com a centre de creativitat, ubicant el nou Auditori, les escoles de música, teatre i art i un nou pulmó verd davant de l’Asil.
 2. Reactivarem l’Institut Municipal de Cultura com espai de participació i impuls de polítiques culturals i dotarem l’Ajuntament d’una política cultural ben definida i útil.
 3. Potenciarem l’European Balloon Festival com un festival central d’Igualada i promourem la creació del Museu del Globus.
 4. Crearem la Targeta Cultura Jove per garantir l’accés a la cultura i la Targeta Igualada Cultura per garantir que la cultura sigui accessible a tothom independentment de la situació social.
 5. Crearem una finestra única per facilitar els tràmits de les entitats amb l’Ajuntament.
 6. Implementarem una nova agenda cultural per fer arribar la vida cultural i artística a tots els barris de la ciutat.
 7. Coordinarem la programació cultural i d’equipaments de la Conca d’Òdena amb l’acord de tots els municipis que la formen.
 8. Actualitzarem el Museu de la Pell i impulsarem el Museu del Tèxtil i la Moda al primer pis del Museu, a la sala de les Encavallades.
 9. Actualitzarem els Premis Ciutat d’Igualada perquè siguin un referent cultural.
 10. Instal·larem un “Aparador de les entitats” al centre de la ciutat per fer difusió de les seves activitats.
 11. Farem que els actes culturals arribin a tots els barris amb una descentralització per tota la ciutat amb una programació diversa.
 12. Farem que les sales d’exposicions de la Biblioteca, el Museu, l’Arxiu i la Municipal actuïn de manera coordinada i en xarxa.
 13. Obrirem el debat sobre l’ús que ha de tenir la Cotonera, tot fent que sigui un equipament de dinamització del barri de Sant Agustí alhora que es preserva el seu valor.

Educació

 1. Reclamarem a la Generalitat l’ampliació de l’Institut Milà i Fontanals amb més places públiques per a la Formació Professional.
 2. Recuperarem i consolidarem l’Oficina Municipal d’Escolarització que, entre altres funcions, tindrà la planificació de les futures necessitats educatives de la ciutat i combatre la segregació escolar.
 3. Apostarem pel futur universitari d’Igualada potenciant i ampliant els estudis i cursos al Campus Igualada-UdL amb el grau de Medicina.
 4. Crearem una escola bressol municipal al costat de l’Escola Gabriel Castellà i buscarem una nova ubicació pel trasllat del Rusc.
 5. Dissenyarem una política municipal integral de beques i ajuts per garantir l’accés a l’educació a tothom.
 6. Garantirem l’accés a la beca menjador i els materials escolars per als infants i adolescents, així com la creació de dispositius que ajudin a la conciliació de la vida laboral i familiar.
 7. Impulsarem una xarxa de Camins Segurs a l’Escola i reforçarem l’acompanyament de menors amb monitors als centres educatius en transport públic.
 8. Farem que cada escola tingui un parc amb estructures de joc ben a prop on els infants puguin gaudir del seu temps lliure quan surten de classe. El primer que impulsarem serà al costat de l’Escola Emili Vallès.
 9. Promourem l’educació de les arts a totes les edats a través de la tarifació social per garantir un accés als estudis de música, arts plàstiques i arts escèniques.
 10. Potenciarem la xarxa integrada d’orientació i acompanyament acadèmic i professional per a lluitar contra l’abandonament prematur dels estudis.
 11. Disposarem de projectes educatius municipals de noves oportunitats i d’acompanyament sociolaboral i promourem incentius econòmics per a joves en situació d’atur que s’acullin a la formació ocupacional municipal per millorar la seva qualificació.
 12. Promourem la inclusió en les activitats extraescolars i del lleure, garantit l’accés a les activitats de lleure educatiu, culturals i esportives, més enllà de l’horari lectiu i en època de vacances escolars, amb programes de suport i preus públics bonificats que ajudin que cap infant i adolescent quedi exclòs.
 13. Fomentarem experiències d'aules d'extensió universitària i programes de formació d’adults.
 14. Mantindrem un compromís perquè els diferents serveis municipals treballin en xarxa per detectar necessitats sociosanitàries i educatives.

Esport

 1. Impulsarem la creació d’un Complex d’Esportiu a l’Avinguda Catalunya amb una nova piscina municipal d’estiu i d’hivern, pavelló polivalent i pista de hoquei per fer front a la saturació del complex de les Comes i garantir espais per tots els clubs de la ciutat.
 2. Habilitarem espais públics per a la pràctica de l’esport amb estructures de gimnàs de calistènia per la gent jove.
 3. Instal·larem estructures d’activitat física per la gent gran a tots els barris.
 4. Estudiarem la ubicació d’un nou camp de gespa davant l’alta demanda dels clubs de la ciutat i de la UD Montserrat.
 5. Reactivarem la Setmana de l’Esport i donarem el màxim de suport a l’esport escolar i a l’esport base.
 6. Establirem criteris clars i transparents en els convenis i en la gestió de les subvencions esportives, tot prioritzant els clubs que vetllin per la igualtat entre l’esport femení i masculí, que promoguin la inclusió social i la integració de persones amb diversitat funcional.
 7. Elaborarem, conjuntament amb l’àrea de Salut, un Pla Integral per a l’Activitat Física i l’Esport.
 8. Oferirem activitats esportives, culturals i d’oci inclusiu que garanteixin la igualtat d’oportunitats i d’accessibilitat per a tots els ciutadans.

Salut

 1. Lluitarem perquè Igualada tingui un sistema sanitari amb tots els professionals necessaris a l’Hospital i els CAP amb les plantilles necessàries per donar un bon servei públic a la ciutadania. Farem que el CAP de l’Estació recuperi la Pediatria.
 2. Promourem un Pla de Salut Mental per marcar accions des de l’Ajuntament com el psicòleg gratuït pels adolescents i a les escoles i sobretot amb accions preventives en quant a activitats física, polítiques socials i Salut.
 3. Garantirem l'accessibilitat al sistema sanitari a tota la ciutadania, assegurant l’empadronament i l’accés a la targeta sanitària sense exclusions.
 4. Impulsarem noves ajudes de salut bucodental a la població en risc d’exclusió i vulnerabilitat econòmica, sobretot d’infants i joves.
 5. Incorporarem la perspectiva feminista i la diversitat en la salut. Les diferències biològiques, psicològiques, socials i culturals entre homes i dones fan necessari incorporar la perspectiva feminista tant en els programes preventius com en els assistencials i de tractament que porten a terme els serveis públics de salut.
 6. Promourem programes d’educació en la salut sexual i reproductiva des d’una perspectiva de coneixement del propi cos i per una sexualitat lliure. Incidirem en d’educació en totes les fases de la dona, des de la salut sexual, l’educació reproductiva i en la menopausa, per donar una perspectiva integrativa del coneixement del propi cos de la dona.
 7. Vetllarem per la participació de les persones en la millora de la salut mitjançant els Consells Municipals de Salut, el Governs Territorials i la participació directa en els òrgans de governs dels centres proveïdors.
 8. Crearem una Targeta Moneder per les Persones Celíaques per ajudar-los en les seves compres, en funció de la renda.

Participació i Transparència

 1. Recuperarem els consells de participació ciutadana de districte i sectorials en forma d’Assemblees de Barri on hi assistirà l’Alcalde i els regidors per conèixer, de primera mà, els problemes dels veïns.
 2. Crearem la figura del regidor de Barri per afavorir la proximitat del govern amb els veïns i veïnes.
 3. Potenciarem la participació ciutadana mitjançant eines participatives presencials i digitals com ara consultes, enquestes o opinions.
 4. Posarem en marxa la Oficina Municipal d’Acompanyament Digital per facilitar els tràmits digitals a les persones que no tinguin eines i/o coneixements informàtics.
 5. Vetllarem per l’accessibilitat de les persones amb diversitat funcional als serveis digitals que ofereixi l’Ajuntament, assegurant el compliment dels estàndards i recomanacions pel que fa a la representació de les informacions i els continguts.
 6. Adaptarem totes les informacions de l’Ajuntament perquè siguin accessibles per al conjunt de la ciutadania.