Logo Igualada Som-hi

Proposta de Fons d'Emergència Social i Econòmic

35 MESURES PERQUÈ NINGÚ QUEDI ENRERE

 


Igualada Som-hi (PSC - Comuns - Igualada Oberta) proposta la creació d’un Fons d’Emergència Social i Econòmic per a anticipar-se als efectes de la crisi social, laboral i econòmca com a conseqüència de la crisi sanitària provocada pel Covid-19.


Igualada Som-hi proposa 35 mesures perquè formin part d’aquest fons. Mesures dirigides als col·lectius socials i econòmics que estan patint i patiran els efectes de la situació creada i afrontar la reconstrucció. 


Igualada Som-hi trasllada aquest pla a l’Alcalde i el govern de la ciutat perquè l’Ajuntament sigui proactiu a l’hora de planificar les mesures i acordar-les amb partits pòlítics i agents socials i econòmics. A més de modificar el Pressupost 2020 per a reassignar partides a aquest objectiu.

 


 

SOCIAL

 

1- Crear una Agenda d’Estiu d’Infància i Joventut que inclogui una programació especial de casals d’estiu i esportiueig pels mesos de juliol, agost i setembre amb més horari, més activitats a la natura i més beques per a les famílies vulnerables. Agenda adaptada a les circumstàncies que es determinin i garantir que hi poden accedir els infants en situació de vulnerabilitat.

2- Obrir les escoles bressol durant els mesos de juliol i agost per atendre les necessitats de les famílies i els infants. Fer-ho amb prioritat per aquells que s’han d’incorporar a l’escola al mes de setembre i ubicar un espai per aquesta finalitat a la zona est de la ciutat, pell barri de Montserrat i el Sant Crist, que no disposa d'escola bressol.

3- Promoure activitats de lleure durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre als equipaments municipals i escoles o instituts per poder fer-ne ús de forma gratuïta.

4- Garantir accés a Wi-fi als infants de famílies vulnerables i adquirir els aparells electrònics necessaris per a que puguin seguir l’activitat escolar.

5- Estudiar el pas cap a targetes moneder del Banc de Queviures per a garantir l’increment d’usuàries i usuaris i la seva seguretat. Incloure en la coordinació de Serveis Socials, Pediatria i serveis externs com el CDIAP a les llars d'infants, ludoteques. Treballar conjuntament davant les necessitats d'emergència social i familiar existents i que hi haurà.

6- Garantir les beques menjador durant l'estiu i preparar una ampliació del programa de beques menjador i de material escolar.

7- Programa de protecció de la gent gran que ho sol·liciti i evitar que s'hagin de desplaçar per adquirir productes bàsics com medicaments o aliments. Crear una xarxa per atendre'ls i fer entregues a domicili o en espais segurs. Reforçar l'atenció a la gent gran que viu sola.

8- Establir mecanismes perquè aquelles persones que hagin de tenir mobilitat per qüestions de salut, puguin fer-la amb seguretat.

9- Flexibilitzar el pagament dels lloguers d’habitatges municipals i el pagament dels lloguers i les concessions municipals, en casos de necessitat.

10- Mobilitzar els pisos buits a través de penalitzacions a les ordenances municipals perquè siguin posats a lloguer social i augmentar les ajudes al lloguer d’habitatges per col·lectius vulnerables.

11- Resoldre la discriminació salarial històrica del personal del CSSI d'atenció a la gent gran a les residències i altres equipaments i fer efectiva una millora salarial.

12- Retornar els pagaments de les activitats dels equipaments municipals cívics, culturals i esportius que no s’hagin pogut realitzar.

13- Reclamar una solució pels títols de transport caducats i que no s'han fet servir (T-Usual, T-Casual, T-Familiar, T-Grup).

 

 

ECONOMIA I OCUPACIÓ

 

14- Iniciar un pla de reconversió industrial d'Igualada i la Conca d’Òdena tot adaptant els sectors productius a la nova situació i anticipant-se a les conseqüències d'aquesta crisi tot vetllant pel manteniment dels llocs de treball.

15- Fer d’intermediari per a totes aquelles famílies que s’han vist afectades per un ERTE, es trobin de baixa o en situació d’atur, per que puguin fraccionar els rebuts bàsics de llum aigua i gas.

16- Endarrerir el pagament d'impostos municipals o estudiar una moratòria de pagament un cop iniciat el 2021 per a aquells que tinguin necessitat d'acollir-s'hi.  

17- Crear una nova línia de ajuts per la quota dels autònoms complementària a la de la Generalitat, per a tots aquells autònoms que hagin tancat o paralitzat la seva activitat.

18- Ampliar el programa de subvencions per autònoms i per a la creació de llocs de treball estables a les empreses.

19- Impulsar un programa de microcrèdits per a autònoms i empreses.

20- Avançar el pagament de factures registrades fins a dia d’avui a tots els proveïdors de l’Ajuntament tot garantint-ne l’abonament puntual per a facilitar la seva liquiditat.

21- Reclamar a l’Estat i la Comissió Europea una flexibilització de la regla de despesa, per tal que els Ajuntaments puguin utilitzar el seu superàvit i romanent de tresoreria per a poder-lo utilitzar per combatre la crisi amb mesures socials i econòmiques.

 

 

COMERÇ I RESTAURACIÓ

 

22- Creació d'una targeta local a la Conca d'Òdena per a promoure les vendes del petit comerç i restaurants locals, així com de les empreses i autònoms del sector serveis. A partir d'un fons aportat per l'administració pública, el comerciant pot fer descomptes als compradors. La part descomptada l'aportarà aquest fons i es mantindrà a la targeta del client per a fer una altra compra local. El comprador la podrà utilitzar per fer una altra compra i així succesivament tot entrant en una roda en la qual es fomentin les compres locals.

23- Ajudes per pagar el lloguer al petit comerç i restauració locals que hagin vist la seva activitat afectada.

24- Instal·lar taquilles al Mercat de la Masuca per a poder recollir la compra feta als paradistes i pagesos.

25- Bonificar la taxa de terrasses dels dies que no s’ha pogut fer activitat i la del mercat setmanal a tots els marxants de roba i complements, així com als marxants d’alimentació pels dies que no hagin pogut assistir-hi.

26- Bonificar una part de la taxa de residus comercials i industrials als comerços, establiments de restauració, autònoms i empreses.

27- Campanya de comunicació per a promoure el consum de productes de proximitat i el comerç i economia local conjuntament amb els agents econòmics locals.

 

 

CULTURA

 

28- Edició especial de la beca Igualart 2020 i 2021 per a promoure el sector cultural de la ciutat: reformulació de les bases, ampliar la dotació econòmica, ampliar el nombre de receptors i fer un repartiment equitatiu entre les diferents disciplines artístiques

29- Programació de teatre i música amb grups locals, ja sigui via telemàtica o presencial tot garantint les mesures de seguretat

30- Subvencionar l'assegurança municipal de les entitats per les activitats no fetes.

31- Replantejar els tres grans esdeveniments de masses de l'estiu a la ciutat: European Balloon Festival, Anòlia i Festa Major. Reorientar les partides que no es gastin com a conseqüència de la reestructuració d'aquestes activitats al fons d'emergència social i econòmic.ACORDS

 

32- Pacte social i polític de la Conca d'Òdena integrat pels Ajuntaments de la Conca, Consell Comarcal, agents socials i econòmics i partits polítics amb representació als municipis. Donada l'excepcionalitat amb la qual la Generalitat ha tractat la Conca durant les primeres setmanes de la pandèmia, exigir que hi hagi un compromís ferm amb un tracte excepcional i específic, també, a l'hora d'afrontar les mesures de xoc per la recuperació social i econòmica. Així com sol·licitar, també, mesures d'ajuda per part del govern de l’Estat. El Pacte ha de servir per acordar mesures concretes i sol·licitar-les de manera unànime.

33- Acord de ciutat per unir recursos administratius i econòmics per dur a terme les mesures necessàries en cada cas i un treball conjunt amb les entitats per fer més eficients el seu treball en benefici d’aquests dos objectius.


PROTECCIÓ

 

34- Garantir els materials de protecció als treballadors de l’Ajuntament i de les empreses participades (CSSI, CSA, Mercat,...) i garantir la possibilitat de complir amb les mesures de protecció aconsellades fent arribar, si és necessari, el material als col·lectius vulnerables i altres que ho requereixin. 

35- Reformular el contracte de neteja de la ciutat per integrar la desinfecció d'espais i equipaments públics com una tasca més dels serveis de neteja.


 

Igualada, 28 d’abril del 2020Tornar a la pàgina principal