Logo Igualada Som-hi

El camí cap a la igualtat a Igualada i arreu

Tot i que legalment les dones tenim els mateixos drets que els homes, la qüestió de si aquesta igualtat formal es tradueix en igualtat real és fonamental. Els estereotips de gènere continuen sent omnipresents i són transmesos de generació en generació mitjançant processos de socialització. La publicitat, per exemple, és un mirall d'aquest fenomen, amb estudis que han revelat una diferència significativa entre la representació de nenes i nens, incloent-hi una associació clara entre les nenes i temes relacionats amb la bellesa i els nens amb professions considerades "masculines".

Les desigualtats estructurals també persisteixen en molts aspectes de la vida, des de l'accés a l'educació fins a les oportunitats laborals i la distribució del treball domèstic i de cures. Les dones continuem dedicant més temps a tasques de la llar i a la cura dels fills que els homes, una disparitat que es fa encara més gran quan es tracta del temps dedicat a la cura dels fills.

La violència masclista és una altra expressió d'aquestes desigualtats, amb estadístiques alarmants sobre el nombre d'assassinats masclistes i la prevalença de la violència sexual i la tracta de persones, que afecta principalment a les dones i les nenes. Contràriament a alguns mites, les denúncies falses per violència masclista són extremadament rares, demostrant la necessitat d'abordar aquesta problemàtica des d'una perspectiva de gènere.

Quant a la bretxa salarial, les dones continuem tenint una presència inferior en sectors més ben remunerats i en posicions de lideratge. Això es deu, en part, a decisions relacionades amb la conciliació de la vida laboral i familiar, amb un nombre significatiu de dones que opten per treballs a temps parcial o que abandonen la força laboral temporalment per cuidar de la família.

El feminisme, en aquest context, emergeix com una resposta necessària per abordar aquestes desigualtats i injustícies. No només lluita contra els estereotips de gènere i la discriminació, sinó que també promou una major participació i representació de les dones en tots els àmbits de la societat. Defensa els drets reproductius de les dones, la igualtat salarial i la seguretat i la dignitat de totes les persones, independentment del seu sexe. La igualtat formal pot haver avançat, però encara queda molt per fer per assolir una igualtat real i significativa entre homes i dones.

Des del nostre grup d’Igualada Som-hi (PSC – Igualada Oberta) a l’Ajuntament d’Igualada promovem polítiques feministes. Per això, i davant la preocupació pel problema de l’assetjament sexual, hem aconseguit crear una subvenció perquè les entitats d'Igualada tinguin un Pla Conta l’Assetjament Sexual. Un pla de prevenció, detecció i actuació contra l'assetjament sexual a dones, nenes i nens. Creiem important tractar aquesta qüestió i fer front a aquesta forma de violència. Amb aquesta iniciativa busquem crear entorns més segurs per a les dones, nenes i nens de la ciutat d'Igualada.

 

Montse Montaña

Regidora d’Igualada Som-hi (PSC - Igualada Oberta)


Tornar a la pàgina principal